Tapparna för tvärslån går helt igenom för att skapa en trevligare effekt.