Vinklarna på fötterna sågades direkt på bordssågen, för att göra utfasningen nertill fick jag tillfälle att använda bordsfräsen. Här använde jag mig av så kallad instickfräsning, vilket var ganska svårt. Jag fick ta lite material i taget och fiberriktningen var väldigt viktig