Jag limmande bockarna i tre steg. Först limmades fötterna, sedan tvärslån och till sist överliggaren