Dags att hugga ut tapphålen får tvärslån. Byggde även ett enkelt strykmått.