Har precis fått av maskinen från pallen. Byggde en relativt enkel ramp.